לוגו חדש.png
שלום אורח   
הרשמה לאתר | כניסת משתמש רשום | 0 פריטים בסל קניות
הקניה מאובטחת SSL
שאלות נפוצות | מדיניות קניה טובה לצרכן בע"מ
 
banner kniya tova.jpg
באנר מעקב משלוחים.png
סט סירי שיש 5 חלקים
פלאנצ'ה על כיריים
טוסטר אובן 40 ליטר
מיקרוגל 30 ליטר
טוסטר לחיצה גריל שיש
netbook
סט סכו"ם 24 חלקים בית זיו
נייד גיל הזהב
מחבת כפולה לצלייה ובישול
קוצץ שיערות חשמלי
משענת אורטופדית
מגהץ קיטור PRIZMA
מכונת גילוח לנשים Orbit Macy
טיימר לביצים
שעון חכם למכשירי אנדרואיד
רוצים להתעדכן במבצעים, סיילים
ומוצרים חדשים לפני כולם?
הרשמו לקבלת הדיוור שלנו
וכל הדברים הכי חמים,
יגיעו ישירות לתיבת האימייל שלכם!
        
תקנון
תקנון אתר קניה טובה לצרכן בע"מ
1.כללי  -
1.1האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי
נוחות בלבד.
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על מערכת היחסים בינך לבין חברת אקסטרה קופון בע"מ ח.פ. 51-433833-4  לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור על כל שימוש שייעשה על ידך באתר knia-tova.co.il ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קניה טובה לצרכן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו (חברת קניה טובה לצרכן בע"מ ואתר האינטרנט הנ"ל יקראו ביחד ולחוד, לשם הנוחות קניה טובה לצרכן ו/או האתר ו/או החברה).
1.3 התקשרותך עם קניה טובה
לצרכן נעשית בקיבול תקנון זה, בדרך של התנהגות, היינו באמצעות גלישתך באתר וידיעתך כי קיים תקנון לאתר וכי הנך אחראי לתנאים המשפטיים והעסקיים של גלישתך באתר בהתאם לאמור בתקנון זה.
1.4 הקניה טובה
לצרכן  שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ובמידה ותעשה כן תודיע באתר על השינוי באופן בו מפורסם קיומו של תקנון זה והנך מסכים שפרסום כאמור יהווה הצעה חדשה אשר ברגע שתמשיך לגלוש באתר הנך מקבל אותה.
1.5 כל שימוש באתר, וכל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר את כל האמור בתקנון זה ולמען הסר ספק, כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ו/או בדרך הקשורה אליו בכל אופן, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.
1.6 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהול של קניה טובה
לצרכן ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.7 למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת ההצעה היומית אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרות לעודד רכישת מוצר או שירות מהאתר. כמו כן, אתה רשאי, בכל עת, להודיע לקניה טובה
לצרכן על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר באמצעות פניה לכותבת המייל הבאה:hilas@knia-tova.co.il
1.8 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחות, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות") למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
1.9   כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 2. המשתמשים -
2.1 רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית, לרבות תאגיד, בשינויים המחוייבים בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:
-המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
-למשתמש מלאו 18 שנים.
-המשתמש הינו בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה.
-המשתמש הנו בעל כתובת בישראל.
-המשתמש הנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
-המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.2 על אף האמור לעיל, הקניה טובה
לצרכן  רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש    באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם בכל אחד מהמקרים הבאים:
- המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
-המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
-המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
-המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקניה טובה
לצרכן  ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
-אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
3.המכירה ותנאי הקניה החברתית -
3.1 קניה טובה
לצרכן מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של ספקים שונים הפועלים בישראל (להלן: "הספק" או "הספקים").
3.2 השוברים שניתן לרכוש מהספקים באמצעות האתר הינם לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירות ו/או המוצרים. המחירים המוצעים אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק.
3.3 תהליך הקניה החברתית יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-"קנה", אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאה והסכמה לאמור בתקנון זה. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרישום לדיל.
3.4 המכירה תהיה מוגבלת בזמן, תלויה במספר מינימלי של רוכשים, ולעיתים אף מוגבלת במספר מקסימלי של רוכשים ובכל מקרה באופן בו תחליט החברה לפי שיקול דעתה המוחלט והחלטתה לעניין אופן ביצוע המכירה יהיה סופי ומכריע. הנך מסכים בזה ומבין כי הואיל והחברה מתמודדת עם כמויות גדולות של לקוחות ועם כמויות גדולות של עסקאות בתנאים שעלולים להשתנות באופן מהיר ולא צפוי, הרי שפרסום מוקדם על ידי החברה אינו נחוץ על מנת לשנות את תנאי העסקה כאמור.
3.5 ייתכן ולכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית בה יוכל הלקוח לממש את השובר (להלן: "תקופת המימוש") באחריות הלקוח לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום תקופת המימוש. לאר תום תקופת המימוש לא יהא לשובר כל תוקף. לקוח אשר מכל סיבה שהיא לא מימש את זכאותו לשובר בתקופת המימוש, יאבד את זכאותו לקבלת השירות או המוצר ו/או ההטבה הכלולים בשובר ולא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין אי מימוש השובר בתקופת המימוש. מבלי לגרוע מהאמור, קניה טובה
לצרכן ו/או הספק לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לאיחור של הלקוח בפנייה אל בית העסק למימוש השובר.
3.7 בכדי לאפשר רכישה באתר, יחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הספקת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש והעדפותיו וכדומה.
3.8 מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע קניה טובה
לצרכן  קניה טוב הבדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם הזמנה במחשבי קניה טובה  לצרכן וניתן יהיה לראות את ההזמנה באתר בחשבונך האישי. כמו כן יישלח בדואר האלקטרוני הודעה על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל קניה טובה לצרכן הרישום שנרשם במחשב קניה טובה לצרכן  יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
3.9 הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק. הקניה טובה
לצרכן תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פניה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לקניה טובה לצרכן  ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר. בכל מקרה הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של מסירת פרט כוזב על ידך יופעל סעיף פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק ואתה תשלם לחברה סך של 10,000 ש"ח וזאת בנוסף לכל סעד אותו רשאית החברה לתבוע ממך.
3.9.1 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור ייחשבו מועדי המשלוח, רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ובכל מקרה של אי אישור כאמור תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק כלשהו- הנך מסכים ומאשר כי התנהלות כאמור הינה סבירה וראויה לאור אי קבלת אישור לעסקה שביקשת לבצע.
4.אספקת המוצרים ו/או השירותים -
4.1 אספקת המוצרים והשירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם ובכפוף ומבלי לגרוע מכלליות ויתורך לאחריות החברה, לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של השירות ו/או המוצר ו/או על גבי השובר.
4.2 קניה טובה
לצרכן ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי- אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון /או מאירועים שאינם בשליטתם.
4.3 קניה טובה
לצרכן ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת בגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדרך המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
4.4 קניה טובה
לצרכן  ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים רק למוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
4.5 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, קניה טובה
לצרכן ו/או הפסקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: קניה טובה לצרכן עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים במועד האספקה קבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
4.6 זמני אספקת המוצרים/שירות כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, וימי חג, שביתות ועתות חרום).
5 – ביטול עסקה:
5.1 מבצע פעולת הרכישה בלבד רשאי לבטל את העסקה בהתאם להראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
5.2 ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.
5.3 להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקה הרכישה שביצע:
- ברכישה של נכס- מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימי עסקים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעף קטן 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
-ברכישת שירות- בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן)- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
5.4  בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרכוש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם כן.
5.5 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע ה פעולה לבטל את העסקה כמפורט בעדיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
א. טובין פסידים.
ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
5.6 דע: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או אריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של קניה טובה
לצרכן לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
5.7 ביטול רכישה מצד הקניה טובה
לצרכן
 5.8 הקניה טובה לצרכן תהא רשאית, על פי שיקול דעתה בלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת ,לבטל או להפסיקה עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.
5.7 הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והקניה טובה
לצרכן תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השובר, השירות ו/או המוצרים, ככל ששולם.
5.9 למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרכוש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הקניה טובה
לצרכן ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה. קניה טובה לצרכן תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה בין היתר במקרם הבאים:
5.9.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
5.9.2 במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/שירותים המוצעים למכירה.
5.9.3 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
5.9.4 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
5.9.5 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך וקניה טובה
לצרכן   תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי קניה טובה לצרכן בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
6. אחריות -
6.1 האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד והנ"ל מסכים מראש כי ידוע לך כי האתר הינו אתר המציג את המוצרים בלבד וכי האחריות לבדיקת המוצרים, טיבם, התאמתם וכל טענה חלה עלייך בבחינת "ייזהר הקונה" וכל טענה בעניין זה אתה תפנה ראשית לספקים המספקים את המוצרים. הקניה טובה
לצרכן (ו/או מטעמה) אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים המוצגים באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. הקניה טובה לצרכן (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונים, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים. הקניה טובה לצרכן (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יובהר כי הקניה טובה לצרכן עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
6.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.1 לעיל, קניה טובה
לצרכן ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי- אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליו ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיו"ב. במקרה של איחור א עיכוב באספקה הידועים מראש לקניה טובה לצרכן ו/או הספקים, ינקטו קניה טובה לצרכן ו/או הספקים במרב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.
6.4 קניה טובה
לצרכן לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שרכשת באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול עלייך בלבד ועל חשבונך.
6.5 אחריות כללית בגין פעילות האתר
6.6 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קניה טובה
לצרכן בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
6.7  קניה טובה
לצרכן עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן בסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות- לרבות לקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברש האינטרנט העולמית או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, קניה טובה לצרכן לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתם לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה. בכל מקרה מוסכם בין הצדדים כי אף אם יראו בסעיף ז
7 .סודיות ופרטיות -
7.1 היות וסביבת האתר הינה בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
7.4 הקניה טובה
לצרכן תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.
7.5 למרות האמור לעיל, הקניה טובה
לצרכן תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בקניה טובה לצרכן  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, השתמש עשה שימוש בשירותי הקניה טובה  לצרכן לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הקניה טובה לצרכן צו שיפוטי המורה לה לסמור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
7.6 מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (sms) מהקניה טובה
לצרכן, לרבות דואר אלקטרוני או מסרונים (sms) שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיו"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לקניה טובה לצרכן על רצונך להסיר את כתובת מרשימת הדיוור של הקניה טובה לצרכן ע"י שליחת הודעה לכתובת מייל הקניה טובה לצרכן.
7.7 האתר והקניה טובה
לצרכן יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה cookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
7.8 משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמו שאישר לעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או הקניה טובה
לצרכן לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.
7.9 האתר והקניה טובה
לצרכן יענו לכל בקשה למסירת מידע- כולל מידע אישי ומידע פרטי- אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית משפט וכדומה.
7.9.1 בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב- יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
8.העדר אחריות -
8.1 הקניה טובה
לצרכן ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשים באמצעות האתר.
8.2 הקניה טובה
לצרכן ו/או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שספקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיו"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למפרסמים. כל האמור לעיל תקף כל עוד הקניה טובה לצרכן שמספקת את המוצר אינה קניה טובה לצרכן באופן ישיר.
8.3 תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד.
8.4 הקניה טובה
לצרכן שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
8.5 מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (link) חיצוני באתר, הקניה טובה
לצרכן ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו- ישיר או עקיף- לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואובדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותם קישור חיצוני.
9. שימוש בלתי מורשה באתר -
9.1 אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
9.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהקניה טובה
לצרכן, לרבות אישור על שימוש בטכניקות framing  ו- automated date mining.
9.3 אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או הקניה טובה
לצרכן ללא אישור הקניה טובה לצרכן מראש ובכתב.
10. זכויות יוצרים וסימני מסחר -
10.1 כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה בלעדי של הקניה טובה
לצרכן או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של הקניה טובה לצרכן היא אסורה בהחלטה.
10.2 כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
10.3 אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ,ווידיאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
10.4 הקניה טובה
לצרכן הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, לייצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
10.5 אין לקניה טובה
לצרכן כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
10.6 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של קניה טובה
לצרכן.
10.7 כל העלאה של כל סוג של קנין רוחני ו/או כל רעיון ו/או כל סימן מסחר ו/או כל מידע אשר ניתן להגן עליו באמצעות קניין רוחני ו/או אחר, מהווה רכושה של החברה והנך מתיר בזה מראש לחברה לעשות שימוש בכל מידע מהמדעים הנ"ל בייפוי כוח בלתי חוזר לטובת צד ג' מראש.
11. בוררות -
11.1 כל הסכסוכים וחילוקי הדעות שיתגלו בין הצדדים בקשר לפירושו של הסכם זה, לביצועו, לתחולתו ולתוקפו- יועברו עניינים אלו להכרעת בורר אשר ייבחר בהסכמה על ידי הצדדים להסכם (להלן: "הבורר הנבחר"). במקרה ולא יסכימו הצדדים על זהות הבורר ו/או לא יהיה בידי הבורר הנבחר למלא את תפקידו, יבחר בורר על ידי מוסד הבוררות – "בתי משפט פרטיים בישראל".
11.2 הבורר יפסוק אך ורק לפי הדין הישראלי וינמק את פסיקתו תוך הקפדה על תיעוד ישיבות הבוררות בפרוטוקול. פסק הבוררות יהיה נתון לערעור אך ורק בידי בורר אחר אשר יפעל בהתאם לאמור בסעיף 21א(א) לחוק הבוררות. אם קבעו הצדדים כי פסק הבוררות ניתן לערעור אזי: 1. ינמק הבורר את פסק הבוררות הניתן לערעור. 2. יחולו הוראות התוספת השנייה לחוק הבוררות התשכ"ח,1968 נוסף על הוראות התוספת הראשונה לחוק הבוררות התשכ"ח,1968 ככל שאינן סותרות את הוראות התוספת השנייה האמורה לעיל.
11.3 ערעור על פסק הבוררות לא יתקיים בידי בימ"ש. לשם הבהרה, הוראות סעיף 29ב לחוק הבוררות התשכ"ח, 1968, לא יחולו על הסכם זה; ערעור כאמור יידון בפני בורר אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור בורר.
11.4 הבורר יהיה מוסמך לתן סעד זמני, לרבות, צו מניעה זמני, צו עשה זמני, צו הצהרתי זמני, עיקול, עיכוב יציאה מהארץ, צו חוסם, צו תפיסת נכסים ומסמכים, צו כינוס נכסים זמני, צו כינוס נכסים לביצוע פסק בוררות, הוראות בדבר חקירות או חשבונות ובדיקת נכסים וכל סעד אחר אשר בורר יחליט לתן לפי שיקול דעתו.
11.5 החלטה בעניין סעד זמני אשר ביצועו או אכיפתו אינם טעונים הסכמה או שיתוף פעולה של צד שלישי, כגון, צו מניעה זמני, צו עשה זמני, יבוצעו ע"י הצד נגדו מופנה הצו. במקרה של אי-קיום הצו ייתן הבורר את החלטתו בבוררות כאילו הצד שלא קיים את הצו לא הגיש כל כתב טענות במהלך כל הבוררות.
11.6 פסק הבורר יינתן לא יאוחר מ- 90 יום מיום תחילת הבוררות בפועל. פסק הבורר וכן כל מסמך שיוגש ו/או יעשה בו כל שימוש במסגרת הבוררות ישמרו בסודיות על ידי כל הצדדים לבוררות ועל ידי הבורר עצמו.
11.7 חתימת הצדדים על הסכם זה והאמור בסעיף זה, ייחשבו כשטר בוררות.
12. מוסכם על הצדדים כי אף אם יימחק סעיף מסעיפי תקנון זה, הרי שיופעל מנגנון העיפרון הכחול וסעיף (או חלקו) שיימחקו יימחקו הם בלבד ויתר סעיפי התקנון ימשיכו לעמוד על כנם בשינויים המחוייבים מכל מחיקה שתהיה, אם תהיה.
13. ככל שיש לך רצון לשנות תנאי מהתנאים הקבועים בתקנון זה הרינו להזמינך לשלוח את הערותייך באופן מסודר וברור לכתובת המייל hila@knia-tova.comובכל מקרה עד לקבלת הערותינו ו/או אישורינו ו/או תיקונינו להערותייך עלייך להימנע משימוש באתר שאחרת יהיה זה קיבול של תקנון זה.
14. הרינו להמליץ לך כי בכל שימוש ו/או קריאה ו/או פעולה משפטית, לרבות פרשנות תקנון זה תיוועץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ משפטי הולם בטרם תתקשר בתקנון זה.
אנו מאחלים לך ולנו שימוש נעים ופורה באתר.

שירות לקוחות: 03-5238000 |  א'-ה'  09:00-15:00
פקס: 03-9592305 כתובת: משה לוי 11 ראשון לציון.
  מוקד הזמנות:   03-5225552
הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו


© 2012 כל הזכויות שמורות לקנייה טובה לצרכן בע"מ |
בניית אתר - 099Web 
חנות וירטואלית